ჩვენ შევიმუშავებთ შიდა სივრცეების პროექტებს საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობებისთვის, ვაერთიანებთ ჩვენს წარმოდგენებს ფუნქციონალურობისა და ესთეტიკის შესახებ კომპლექტაციის ნიუანსების ცოდნასთან და საქართველოს ბაზრის პირობებში პროექტების განხორციელების გამოცდილებასთან.

ინტერიერები

ინტერიერები

KA

კრწანისი

76,5 კვ. მ საცხოვრებელი ფართის მქონე ბინისთვის გამნაშენიანებლის მიერ დაგეგმარება ვარაუდობდა ერთ შეთავსებულ სანკვანძს ორი საძინებლისთვის და შესასვლელი კვანძის არც თუ საუკეთესო გადაწყვეტას. გამოკითხვების შედეგების საფუძველზე ჩვენ შევთავაზეთ დაგეგმარება, რომელშიც შესაძლებელია ორი სრულფასოვანი სააბაზანო ოთახის, და თითოეულ საძინებელში ― სამუშაო ადგილის მოწყობა.
გრინჰილი
თავდაპირველი ამოცანა იყო მზა საპროექტო პროექტისთვის სამუშაო დოკუმენტაციის მომზადება, მაგრამ გაზომვების შედეგებით გამოირკვა, რომ ეს პროექტი არ შეესაბამებოდა საქმის რეალურ მდგომარეობას. ჩვენ შევთავაზეთ გადაგეგმარება საძინებლებში ფუნქციური ზონების მკაფიო ზონირებით, ორი სანკვანძის კომპაქტური მოწყობით და პატარა, მაგრამ ტევადი და დიდადგილიანი სამზარეულო, რომელიც ინარჩუნებს ვიზუალურ კავშირს შესასვლელთან გამჭვირვალე ტიხრის ხარჯზე.

ცინცაძე

თავიანთ ახალ 68 კვ. მ ბინაში დამკვეთებს სურდათ ჰქონოდათ ბევრი ჰაერი და სინათლე, დიდი სამზარეულო და ცალკე კაბინეტი, რომელიც შეიძლება გადაიქცეს სტუმრების საძინებლად. დაგეგმარების მრავალი ვარიანტის მწვავე განხილვის შემდეგ ჩვენ შევჩერდით ფართო საძინებელზე გარდერობითა და ზამთრის ბაღით, რომლის შემინვიდან დღის სინათლე შემოდის შემოსასვლელში, გაერთიანებულ სანკვანძში და სამზარეულოს, მისაღებისა და კაბინეტის საერთო სივრცეში, რომელიც გამოყოფილია გასაწევი ვიტრაჟული ტიხრით.