კომპლექსური პროექტის განხორციელებისას ჩვენ ვაწარმოებთ მისი განხორციელების საავტორო ზედამხედველობას. ჩვენ აგრეთვე ვახორციელებთ მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის გაწევის მომსახურებას, შეგვიძლია ვიმოქმედოთ დამკვეთის სახელით და ინტერესებში როგორც გენერალურმა მოიჯარემ ― და განვახორციელოთ საქართველოში შორეულ დამპროექტებელთა გუნდების არქიტექტურული პროექტების მხარდაჭერა.

საავტორო ზედამხედველობა

საავტორო ზედამხედველობა

KA
Photo by Jacob
Photo by Leio
Photo by Jacob
Photo by Marion
Photo by Jacob
Photo by Shifaaz
Photo by Mike
Photo by Jason
Photo by Sven
Photo by Ed
Photo by David
Photo by Hal