ჩვენ ვაპროექტებთ სხვადასხვა ობიექტებს ახალი მშენებლობისთვის, რეკონსტრუქციისთვის, ადაპტაციისთვის და რევიტალიზაციისთვის. ესენია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლები, საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობები, საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი განაშენიანების გენერალური გეგმები, ტერიტორიების რეორგანიზაცია, სათავსოების გადაგეგმარება.

არქიტექტურა

არქიტექტურა

KA